Dierenkliniek Sleeuwijk
Loevestein 2
4254 EH Sleeuwijk
0183 - 30 17 08

Spoed

Voor spoedgevallen
7 dagen per week/24 uur per dag

0183 - 30 17 08

Menu

Drachtig worden

In dit artikel wordt kort de progesteronbepaling besproken. Dit is een bloedtest om het juiste dektijdstip van de teef te voorspellen.

Progesteronbepaling (en cyclus)- fertiliteit/cyclus_hond.jpg

Speerpunten:

  • Dagelijkse drachtbegeleiding, ook in het weekend
  • Snel en betrouwbaar resultaat en advies (bepaling volgens Immulite®)

De voortplanting valt of staat bij een dekking of inseminatie op het juiste moment. Door middel van progesteronbepaling is dit juiste moment te bepalen. Dit gaat als volgt. Door om de 2 tot 3 dagen kwantitatief, dus exact, de hoeveelheid aanwezig progesteron in het bloed te meten kan het optimale dekmoment bepaald worden. Uit eigen ervaring is gebleken dat het optimale dekmoment kan schommelen tussen de 3de en 76ste dag na de eerste bloedige uitvloeiing. Dit betekent dat er gewerkt moet worden met een kwalitatief goede meetmethode waarbij de hoeveelheid progesteron exact gemeten dient te worden. Er zijn op dit moment meerdere methodes om het progesteron te meten:

  • semi-kwantitatieve methode: hierbij wordt de verkleuring van het cupje met het bloedmonster vergeleken met twee standaard waardes. De vergelijking van de kleuren gebeurt met het oog, wat er natuurlijk voor zorgt dat de betrouwbaarheid niet ten goede komt. Daarnaast is de kwaliteit van de test matig.
  • een kwantitatieve methode d.m.v. een eenvoudige ELISA-test. Hierbij worden de bloedmonsters en de standaarden met de hand gepipetteerd en worden de waardes met een spectofotometer uitgelezen. Het nadeel van deze methode is dat er een hoge mate van betrouwbaarheid wordt gesuggereerd, maar de betrouwbaarheid valt tegen, dit t.g.v. de kwaliteit van de test.
  • een kwantitatieve methode d.m.v. een RIA bepaling of een Immulite®. De betrouwbaarheid van deze methode is het hoogst haalbare op dit moment en wordt dan ook de “gouden standaard” bevonden t.a.v. het bepalen van progesteron in het bloed. Dat deze apparatuur niet vaak in dierenartsenpraktijken aanwezig is heeft te maken met de aanschafprijs en het onderhoud van de apparatuur.

Er zijn verschillende onderzoekers in binnen- en buitenland geweest die van de bovenstaande methodes groep 1 & 2 vergeleken met groep 3. In ongeveer 30% van de gevallen was het gevolg een totaal andere progesteronwaarde dan bepaald met bepalingsmethode 3. Ook al werd er twee dagen verschil getolereerd, dan nog bleef het percentage ongeveer 30%. Het advies is dan ook om als we spreken van het bepalen van een optimaal dekmoment, te werken met een bepalingsmethode uit groep 3.

De cyclus:

Progesteronbepaling - immuliteTijdens de pro-oestrus wordt door de eierstokken veel oestrogenen gevormd. Dit hormoon bereidt de teef voor op de bevruchting. Op de overgang van pro-oestrus naar oestrus wordt er vanuit de hersenen plotseling veel LH (luteiniserend hormoon) afgegeven. De productie van oestrogeen neemt daarna af en de eierstokken gaan nu progesteron (zwangerschapshormoon) produceren. Ongeveer 2 dagen later vindt de ovulatie (eisprong) plaats. De productie van progesteron stijgt daarna snel. Bij een waarde van het progesteron van 5-6 ng/ml vindt de ovulatie plaats, bij een waarde boven de 10 ng/ml moet de dekking plaatsvinden (onderstaand geillustreerd). Door het progesteron gehalte exact te meten (kwantitatieve bepaling, met behulp van de Immulite®) kan voor uw hond het juiste dektijdstip bepaald worden. Hierdoor kunt u volstaan met slechts één dekking.

Cyclus